Är det lagligt om regeringen genomför ett utegångsförbud?

Vi lever i konstigare tider än nästan alla människor vid liv någonsin har upplevt. Inte sedan den spanska influensan som inträffade över hundra år sedan har mänskligheten upplevt en pandemi. I en sådan drastisk situation har många länder valt att genomföra drastiska beslut, men då kan vi ställa frågan, hur stor makt har den svenska regeringen att skapa och upprätthålla sådana beslut? I den här artikeln kommer vi främst kolla på utegångsförbudet som finns i många länder och se om det kan hända i Sverige också.

Till skillnad från andra länder så är rörelsefriheten grundlagsskyddad

I sverige har vi ett väldigt robust grundlags system som är utformat så att det ska vara extremt svårt för en svensk regering att röra sig år diktatur hållet som regeringen i Ungern har valt att göra. Ett allmänt utegångsförbud är alltså inte möjligt enligt svensk lag, men nya lagar har gjort det möjligt för regeringen att genomföra viss begränsningar, såsom att förbjuda sammankomster med fler än 50 personer och stänga skolor. 

Regeringsformen

Det att det behövs särskild lagstiftning för förbud mot att röra sig fritt i en “viss landsända” eller att besöka andra delar av landet. Det gäller också förbud att begränsa medborgares rätt att lämna hemorten, avspärrning av större områden såsom gränszoner och delar av skärgården, säger Titti Mattsson som är professor i offentlig rätt vid Lunds universitet. 

Det visar tydligt att svenska medborgare inte ska fråntas rätten att röra sig fritt i landet, men det finns lagar som tillåter regeringen att sätta smittade personer i karantän, så regeringen är inte helt låst i sitt agerande. 

Vissa har tolkat lagen som att man kan begränsa stora områden om en sjukdom som utgör en tillräckligt stor samhällsrisk, vilket har lett till utropen om att sätta Stockholm i karantän. Men det är inte något som Anders Tegnell ser som lagligt i nuläget, enligt honom så måste grundlagen ändras om dem ska stänga av mer än en stor byggnad, som en skola.